21.12.2017-Prezentácia SSOŠ HOST Riazanská

Dňa 21.12.2017 sa v zborovni školy uskutočnila prezentácia SSOŠ HOST na Riazanskej ulici pre žiakov 9. ročníka. Zúčastnili sa aj naše bývalé žiačky, ktoré školu navštevujú.