21.12.2017 - Vianočná akadémia

Dňa 21.12.2017 sa v Stredisku kultúry Vajnorská konal 1. ročník Vianočnej akadémie žiakov 1. stupňa. Akadémia bola zostavená z rôznorodých vystúpení žiakov jednotlivých tried 1.-4.ročníka, ktorých nácviku sa pani učiteľky venovali už od novembra. Sála v Stredisku kultúry skutočne praskala vo švíkoch. Medzi divákmi boli okrem našich žiakov, ich rodičov, pani riaditeľky, zástupkyne, učiteliek a vychovávateliek i hostia z Miestneho úradu BA-NM. Deti sa cítili ako skutočné hviezdy, keď sa im z pódia prihovoril pán starosta, Rudolf Kusý a pochválil ich za krásne vystúpenia.

A aby celej tej slávy nebolo dosť, program natáčala TV Bratislava. Reportáž vytvorenú z rozhovorov zo zákulisia i niekoľkých záberov z vystúpení je možné nájsť v archíve TV BA na: www.tvba.sk v záložke - Z mestských častí – Týždeň v Novom meste – záznam z 25.12.2017 o 19:00.

Krásny zostrih z akadémie nám vytvoril aj Patrik Gerši, ktorému týmto ĎAKUJEME.