Odovzdávanie polročných vysvedčení

Polročné vysvedčenia sa budú odovzdávať v stredu 31.1.2018.