Klasifikačná porada

Polročná klasifikačná porada sa bude konať v pondelok 22.1.2018.