6.12.2017 - Mikulášske popoludnie v SK Vajnorská

Dňa 6.12.2017 navštívili deti 1. a 2. ročníka v rámci ŠKD kultúrne podujatie, ktoré sa konalo v SK Vajnorská. Žiaci prežili pekné Mikulášske popoludnie a p.Kickova spolu s Ninkou a Alexom vysúťažili pre všetkých za najdlhšiu girlandu cukríky od Mikuláša :)