Projekt - Experimentieren auf Deutsch


Naša škola sa zapojila do programu nadácie Volkswagen v spolupráci s Goethe Institut a Štátnym pedagogickým ústavom - Experimentieren auf Deutsch. Cieľom projektu je podpora výučby nemeckého jazyka na školách formou CLILL - výučby. 

U nás sa zapojili triedy 4. C s pani učiteľkou Slezákovou a 2. D s pani učiteľkou Lapidesovou. 

Žiaci majú možnosť hravým spôsobom spoznávať planéty, slnečnú sústavu, vlastnosti vody, vzduchu, magnetu ... Počas niekoľkých vstupov do hodín prírodovedy majú možnosť experimentovať s rôznymi predmetmi, ako aj s nemeckým jazykom.

Od konca septembra do dnešných dní sa nám v 4. C podarilo vyskúšať experimenty s názvami Slnečná sústava, Slnečné hodiny, Čo pláva a čo sa potápa vo vode, Čo dokáže vzduch. Počas týchto experimentov zažili žiaci veľa zábavy, spoznali mnoho nového a rozšírili si svoju slovnú zásobu o nové slovíčka a vety v nemeckom jazyku.