18.12.2017-odovzdanie dekrétov členom Žiackej školskej rady

Dňa 18.12.2017 odovzdal pán zástupca riaditeľa Vladimír Fekete menovacie dekréty zvoleným členom žiackej školskej rady:
M. Jurčišinovi (6.A), B. Jeckovi (6.B), A. Nilašovi (6.C), N. Rakšányovej (6.C), H. Štiblickej (7.A), T. Kickovej (7.C), E. Slávikovej (7.D), H. Bačovčinovej (8.A), L.Šuhajdovej (8.B), M. Tomkovi (8.C), L. Kováčovej (9.A), K. Kišovej (9.D)
Žiaci pracujú pod vedením p. učiteľky T. Škapíkovej a p. psychológa T. Šimíčka.
Pán zástupca žiakom stručne vysvetlil ich poslanie a uistil ich, že k vedeniu školy majú vždy otvorené dvere so svojimi návrhmi a žiadosťami o pomoc. Na stretnutí boli prítomní aj žiaci 5. ročníka, ktorí sa môžu zúčastňovať stretnutí žiackej školskej rady ako pozorovatelia.