6.12.2017 - Vystúpenie súboru Slniečko

Dňa 6.12. 2017 sa konalo vystúpenie súboru Slniečko pre Združenie invalidných občanov v DK na Gaštanovej. Vedúca, choreograf a pedagóg súboru Mgr.Mária Zlatá, druhý pedagóg Kornélia Hořáková.