December 2017 - Enviromentálna výchova

V decembri prebiehali v triedach na 1. stupni počas vyučovania zážitkové programy, v ktorých sa žiaci stretli so živými zvieratkami z rôznych prírodných prostredí. Deti sa o nich ako aj o ochrane prírody dozvedeli množstvo rôznych poznatkov a zaujímavostí.