1.12.2017 - Výstava o EU

Žiaci 7. a 8. ročníka sa zúčastnili náučno-zábavnej výstavy o Európskej únii. Na exponátoch vystavených v Shopping Palace si mohli vyhľadať
informácie o štátoch EÚ, ktoré použijú na tvorbu projektov.