22.11.2017 - Vnútorné nariadenie školy

Vzhľadom na potrebu dodržiavania preventívnych opatrení súvisiacich so zvýšeným výskytom vírusovej hepatitídy typu A je nutné, aby mali všetci žiaci školy svoj vlastný uterák umiestnený na vyhradenom mieste v triede alebo vo svojej lavici.
Používanie spoločného uteráku všetkými žiakmi triedy nie je v súlade s požiadavkami na hygienu a teda musia byť z tried odstránené.
Ďakujeme za porozumenie
PaedDr. Monika Hulenová
riaditeľ