21.11.2017 - Olympiáda zo SjL - školské kolo

Dňa 21.11.2017 sa už ako každoročne konalo školské kolo Olympiády zo SjL – tento rok v počte 10 žiakov 8. a 9. ročníka. Žiaci aj učitelia si toto „slovenčinové“ dopoludnie napriek jeho náročnosti užívali. Víťazka bude našu školu reprezentovať v okresnom kole 29.11.2017.
Výsledky:
1. miesto – Lucia Kováčová, 9.A
2. miesto – Hana Bačovčinová, 8.A
3. miesto – Sofia Manduchová, 8.A,  Katarína Kišová, 9.D
Srdečne blahoželáme!