ŠKD a MŠ - Odpustenie poplatkov za tretie dieťa

Vážení rodičia,
na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto neplatí viacdetná rodina na tretie a každé
ďalšie dieťa poplatok za ŠKD či MŠ. Nezáleží na tom, či všetky deti danej rodiny navštevujú rovnakú ZŠ s MŠ.
Poplatok za tretie dieťa bude odpustený len na základe žiadosti rodičov adresovanej škole. Ak všetky deti danej rodiny nenavštevujú rovnakú školu, rodič je povinný predložiť rodné listy detí.