Plán práce

Január 2018

Hlavné úlohy:
15.1.2018 - Triedne aktívy RZ
22.1.2018 - Klasifikačná porada

Dátum Názov podujatia Organizátor - miesto ČAS Účasť - trieda Ciele, plán, program - Vyhodnotenie
8.1.-13.1. Lyžiarsky výcvik Oravská Polhora 7C,7D p.Fekete
16.jan. Okresné kolo ANJ ZŠ Tbiliská doobeda kat. 1A,1B
18.jan. Okresné kolo NEJ ZŠ Za kasárňou doobeda kat. 1A,1B p.Mokošová
Od 15.jan. Korčuliarsky kurz Jumping Joe poobede 1.roč. p.Kicková, p.Baranová
15.jan. Beseda o 1.pomoci herňa poobede 3.,4.,5.roč. p.Benianová
22.jan. Beseda s darcami krvi herňa poobede celý ŠKD p.Adamovičová
24.jan. Okresné kolo Mat.olymp. ZŠ Teplická doobeda 5.-9.roč. p.Zárecká