Plán práce

Marec 2018

Veľkonočné prázdniny 29.3. - 3.4.2018
Jarné prázdniny 5.3. - 9.3.2018

Dátum Názov podujatia Organizátor - miesto ČAS Účasť - trieda Ciele, plán, program - Vyhodnotenie
1.3. Anglické divadlo DK Vajnorská 10.15/12.00 4.-8.roč. učitelia anglického jazyka
13.3. NJ – písomná časť
skúšky DSD
škola doobeda 8.ročník skúška jazykovej úrovne B1
(Mokošová, Kotouček, Switlick)
13.3. Mat – Pytagoriáda škola doobeda 3.,4.,5.roč. obvodné kolo (Zárecká)
14.3. Mat – Pytagoriáda škola doobeda 6.,7.,8.roč. obvodné kolo (Zárecká)
14.3. Deň otvorených dverí škola doobeda otvorené hodiny pre rodičov
16.3. Fyzikálna olympiáda ZŠ Česká doobeda prihlásení žiaci Zárecká
19.3. Matematický klokan Škola-ŠJ doobeda prihlásení žiaci Zárecká
19.3. Hviezdoslavov Kubín škola 14.00-16.00 1.stupeň školské kolo (Lapidesová)
Hviezdoslavov Kubín škola doobeda 2.stupeň školské kolo (Kočišová)
21.3. Exkurzia Zubná prevencia Hotel Bratislava doobeda 6A,6B,6C Strečanská, Balázsová, Škapíková
21.3. Monitor 9.ročník škola doobeda 9.ročník testovanie z matematiky
a slovenského jazyka
27.3. Cesta slovanskou históriou DK Vajnorská 10.30-12.45 1.a2.stupeň Krippelová
27.3. Tvorivé dielne ÚĽUV ÚĽUV Obchodná 8.00-11.30 4.C Veľkonočné tradície – Slezáková
28.3. Školské veľkonočné trhy vestibul školy poobede prihlásené triedy Učiteľky 1.a 2.stupňa
27.3.-28.3. NJ-ústna časť
Skúšky DSD
škola doobeda 8.ročník skúška jazykovej úrovne B1
(Mokošová, Kotouček, Switlick)
28.3. Novomestský škovránok DK Stromová 8.00-12.30 vybraní žiaci Blašková