Plán práce

Január 2020

Dátum Názov podujatia Organizátor - miesto Účasť - trieda Čas Zodpovedný učiteľ, ciele, plán, program
8.1. Nástup do školy
13.1.-17.1. LV Bystrá p. Cibičková 7.A + 7.C p.Cibičková
14.1. Hodina kódu Microsoft 3.D doobeda p.Hudecová
16.1. Okresné kolo NEJ olympiády ZŠ Za kasárňou postupujúci doobeda p.Mokošová
Január Matematická olympiáda ZŠ Za kasárňou 5.-9.ročník doobeda p.Zárecká