Plán práce

December 2017

Dátum Názov podujatia Organizátor - miesto ČAS Účasť - trieda
1.dec. Výstava o EÚ Palace-Zlaté Piesky doobeda 7A,7C,8A
4.dec. Návšteva knižnice Vargová 2.,3.hodina 2B
6.dec. Mikuláš DK Vajnorská 14.00 1.,2.roč.
6.dec. Tanečné vystúpenie-Slniečko
vystúpenie pre združenie invalidov
DK Gaštanová poobede 1.,2.roč.
6.dec. Mikuláš v kine Kino Eurovea doobeda 4A,5A,5B,5C,5D,
5E,6A,6B,6C,7A
6.dec. Mikuláš v kine Kino Polus doobeda 7C,8A,8C,9A,9D
dec. Vianočný punč vestibul školy poobede Kicková
dec. Vianočné medovníky herňa poobede Baranová
12.dec. Geofrafická olympiáda školské kolo Galovičová doobeda prihlásení žiaci
11.dec. Triedna aj jej piataci CPPPaP Vajnorská 9.00-12.00 Šelcová+5C
13.dec. Návšteva NR SR NR SR doobeda 8.ročníky
13.dec. Triedna aj jej piataci
posilnenie vzťahov v triednom kolektíve
CPPPaP Vajnorská 9.00-12.00 Gábrišová+5D
14.dec. Triedna aj jej piataci
posilnenie vzťahov v triednom kolektíve
CPPPaP Vajnorská 9.00-12.00 Kazičková+5B
14.dec. Triedna besiedka Tóthová poobede 2C
15.dec. Detská misia – diskusia, kvíz,
Informácie o význame vianoc
Kicková 8.00-9.35 1.ročníky
9.45-11.30 2.ročníky
15.dec. Úľuv-tvorivé dielne Obchodná ulica 8.00-11.00 Slezáková+4C
dec. Tvorivé dielne herňa poobede Eliášová
18.dec. Exkurzia - návšteva čokoládovne
Mlynov
Kittsee 8.00-14.00 3B,3C
18.dec. Vianočné trhy,vianočný bazár Benianová – vestibul poobede 3D,4B
19.dec. Vianočná besiedka trieda poobede 2B
19.dec. Vianočná besiedka trieda poobede 4C
20.dec. Vianočná besiedka trieda doobeda 2D
20.dec. Partnerská škola Blindenmarkt
Upevňovania partnerstva s Rakúskom
škola, mesto celý deň Kováčová, Switlick,
Ritomská
22.dec. Vianočné besiedky škola, mesto 8.00-12.00 TU+triedy
22.dec. Vianočné trhy - zvyky, tradície,
Atmosféra vianoc
8.00-12.00 Majgotová,
Dudoňová