Plán práce

Február 2018

Dátum Názov podujatia Organizátor - miesto Čas Účasť - trieda Ciele, plán, program - Vyhodnotenie
1.2 Majster Pavol z Levoče SNM 8.30-13.00 5C,5D Návšteva múzea v rámci výtvarnej
Výchovy – Gabrišová, Šelcová
1.2 Film Coco Polus 11.00-12.30 2B,3C výhra zo súťaže, Vargová, Jakubišinová
5.-9.2. Týždeň s anglickými
stážistami
ZŠ Za kasárňou doobeda 2.stupeň anglická konverzácia, prezentácie
6.2 Návšteva Dopravného múzea Dopravné múzeum doobeda 5E,7C Lipková, Zárecká
6.2 Okresné kolo
GEO Olympiády
ZŠ Za kasárňou doobeda postupujúci
Žiaci
Galovičová
7.2-12.2. Lyžiarsky výcvik Oravská Polhora 7A Fekete
13.2 Krajské kolo ONJ Bílikova doobeda Grich, Tomko, Vanko, Lehmann
(uč. Switlick, Ritomská)
13.2 Karneval DK Vajnorská 13.30-15.30 1.,2.roč. Zábavno-kultúrne podujatie (Kicková)
14.2 Karneval Veľká telocvičňa poobede 3.,4.roč. Zábavno-kultúrne podujatie
(Kuthanova, Červenák)
19.2 1.pomoc Veľká telocvičňa poobede ŠKD Zlatá, Benianová
28.2 Návšteva knižnice Kutuzovova 10.00-11.30 4C Dramatické hry pre deti (Slezáková)