Plán práce

December 2019 

Dátum Názov podujatia Organizátor - miesto Účasť - trieda Čas Zodpovedný učiteľ, ciele, plán, program
2.12. Pásmo pre žiakov 1.roč. p.Zemánková 1.ročníky 14.00-15.30 Dramatizácia knihy - riekanky, piesne...
3.12. ÚĽUV-Tvorivé dielne p.Slezáková,Obchodná ul. 4.C doobeda Ľudové tradície
3.12. Návšteva Deutsche Schule Deutsche Schule 5.C doobeda Spolupráca s partnerskou školou - p.Kováčová,p.Vdoviaková
4.12. Návšteva knižnice Kutuzovova 2.B 10.30-11.30 Čitateľská gramotnosť
6.12. Mikuláš v ŠKD ŠKD ŠKD poobede Mikulášsky program pre žiakov
6.12. Mikuláš 1.stupeň triedni učitelia 1.stupeň doobeda Mikulášska diskotéka v škole
6.12. Mikuláš 2.stupeň triedni učitelia 2.stupeň doobeda Vlastný program
9.12. Triedne aktívy vedenie školy všetky roč. 16.30, 17.00 Informácie o prospechu a správaní žiakov
12.12. Vianočný predaj Stará Tržnica 3.B 15.00-18.00 p.Majgotová
12.12. Vianočné posedenie vedenie školy zamestnanci od 16.00 Stretnutie súčasných a bývalých zamestnancov v ŠJ
12.-13.12. Pečenie medovníkov ŠKD ŠKD poobede Pečenie a zdobenie medovníkov v ŠKD
13.12. BON-Manufaktur p.Benianová 1B+4C 13.00-16.00 Exkurzia
16.12. Bez drog p.Dvončová 8.A, 9.D 9.30-11.30 Protidrogová prevencia - p.Dvončová
16.12. Varenie vianočného punču ŠKD ŠKD poobede Vianoce vo vestibule
16.12. Klub dôchodcov Vajnorská ŠKD 14.30-15.30 Vianočný program pre dôchodcov
16.12. Vianočné trhy p.Benianová 1B+5D 14.00-16.00 Návševa vianočných trhov + historické pamiatky
17.12. Voňavé Vianoce Bibiana 3B 14.00-16.00 Bibiana - pečenie medovníkov, p.Majgotová
19.12. Návšteva partn.školy učitelia NEJ 6C 9.00-17.00 Návšteva rakúskej školy z Blindenmarkt
23.12.-7.1. Vianočné prázdniny Nástup do školy v stredu 8.1.2020