Plán práce

Máj 2019

Dátum Názov podujatia Organizátor - miesto Účasť - trieda Čas Zodpovedný učiteľ, ciele, plán, program
3.5 Mc Donald´s Cup Ihrisko NMŠK 3.-4.roč. 8.00-13.00 Obvodné kolo chlapcov a dievčat, p.Bublavý
6.5 Slávik Slovenska CVČ Hlinická vybraní žiaci celá deň Spevácka súťaž, p.Slezáková
7.5 Lesná pedagogika Železná studnička 3.A 8.00-13.00 4 ročné obdobia, p-Majgotová, p.Dudoňová
7.5 Rockový koncert ZEUS Átrium 18.00-21.30 Koncert pre učiteľov, rodičov a priateľov školy
9.5 Pečenie pizze Pizzeria 7.A 8.00-10.00 Dynammický opis-recept, premena jednotiek, p.Lipková
9.5 VW exkurzia DNV 9.C celý deň p.Dvončová
9.5 Futbal-Školský pohár Ihrisko NMŠK 5.-7.roč. 8.00-13.00 Obvodné kolo dievčat, p.Bublavý
13.5 Deň Matiek ŠKD – Átrium ŠKD poobede Vystúpenia žiakov ku Dňu Matiek
13.5 Info o ŠvP Taliansko Zborovňa školy prihlásení 16.00-17.00 Informácie o ozdravnom pobyte v Taliansku, p.Hanicová
14.5 Hádzaná CVČ Malacky 2.stupeň doobeda krajské kolo chlapcov, p.Bublavý
16.5 Fotenie tried škola 1.stupeň Od 9.h Celoškolské podujatie
17.5 Fotenie tried škola 2.stupeň Od 9.h Celoškolské podujatie
17.5 Lesná pedagogika Železná studnička 1.B,2.C 8.00-13.00 Ochrana lesa, p.Vargová, p.Hanicová
21.5 Futbal-Školský pohár Ihrisko NMŠK 5.-7.roč. 8.00-13.00 Obvodné kolo chlapcov, p.Bublavý
22.5 Exkurzia SHMU SHMU Koliba 8.C doobeda p.Zárecká
30.5 FOODFEST škola všetci poobede Celoškolské podujatie
31.5 Majáles:Oslava ku Dňu detí škola všetci doobeda Súťaže a rôzne športové aktivity pre deti