Vychovávatelia-zadelenie do tried

Oddelenia ŠKD v šk. roku 2017/2018

1.oddelenie-1.A Baranová Katarína

2.oddelenie-1.B Vrábelová Viera, Mgr.

3.oddelenie-1.C Gregušová Darina

4.oddelenie-1.D Eliášová Margita

5. oddelenie-2.A Kicková Petra, Mgr.

6.oddelenie-2.B Valancová Petra, Bc.

7.oddelenie-2.C Štrbáková Martina, Mgr.

8.oddelenie-2.D Kadrliaková Jana, Mgr.

9.oddelenie-3.A Adamovičová Zuzana

10.oddelenie-3.B Kuthanová Danka, Mgr.

11.oddelenie-3.C Zemánková Margita

12.oddelenie-3.D Benianová Adriana, Mgr.

13.oddelenie-4.A Majgotová Iveta, Mgr.

14.oddelenie-4.B Zlatá Mária, Mgr.

15.oddelenie-4.C Gajarská Zuzana

16.oddelenie-4.D Dvonč Radovan, Bc.

Zadelenie žiakov 5. ročníka:

5.A - v 3.D Mgr.Benianová Adriana
5.B - v 4.C p.Gajarská Zuzana
5.C, 5.D - v 4.D Bc. Dvonč Radovan
5.D - v 4.A Mgr. Majgotová Iveta
5.E - v 3.C p.Zemánková Margita