Vychovávatelia-zadelenie do tried

Zadelenie vychovávateľov v šk.roku 2018/19:

1.A – Mgr.Kicková Petra

1.B – Mgr.Valancová Petra

1.C – Mgr.Štrbáková Martina

1.D – Mgr.Kadrliaková Jana

2.A – Bc.Baranová Katarína

2.B – Mgr.Zlatá Mária

2.C – Gregušová Darina

2.D – Eliášová Mária

3.A – Mgr.Majgotová Iveta

3.B – Mgr.Vrábelová Viera

3.C – Gajarská Zuzana

3.D – Červenák Ján

4.A - Adamovičová Zuzana

4.B – Mgr.Hudecová Nora

4.C – Zemánková Margita

4.D – Mgr.Benianová Adriana