Plánované akcie

Školský rok 2018-2019

Podujatie-aktivita

Zodpovedný vychovávateľ

Cieľ- metóda

Školský rok 2018/2019

september

Rozprávkový deň

šk.dvor

celý ŠKD

Zábavno-športové popoludnie

p. Adamovičová,

p. Gregušová

september

Šarkaniáda

triedy a vestibul

celý ŠKD

výstava

p.Gajarská,p.Červenák

október

 Úcta k starším

triedy, vestibul

p.Gajarská,p.Zemánková

  celý ŠKD

SVOV,projekty

október

Deň tekvičiek

p.Kicková, p.Valancová

triedy, vestibul,Polus

celý ŠKD

Výstava,suťaž

p.Valancová,p.Kicková

október

Deň jablka

p.Eliášová,p.Majgotová

triedy, vestibul

celý ŠKD

Tvorivé dielne, rozhovor

október

Dom dôchodcov

p.Majgotová

3, 4.roč.

SVOV

október

Kurz korčuľovania

p.Kicková,

p.Valancová, p.Štrbková

p.Kadrliaková

 1. ročníky

 Zimný štadión

november 

 Deň mlieka

triedy, vestibul

p.Hudecová

 celý ŠKD

Zdravá výživa, výstava 

november

Bazárik

Jedáleň

p.Benianová

Celý ŠKD

Finančná gramotnosť

december

Mikuláš

SK Vajnorská

p.Kicková

1,2.ročník

Kultúrne podujatie

december

Medovníky

pečenie, zdobenie

Jedáleň, herňa

p.Baranová

celý ŠKD

pečenie vianočných medovnikov, zdobenie

december

 Vianočný punč

p.Kicková, p.Adamovičová

celý ŠKD

 PTOV

január

Beseda o prvej pomoci

p.Benianová

3,4,5. roč.

beseda

 január

 Beseda o darovaní krvi

p.Adamovičová

celý ŠKD

 beseda

 február

Karneval 

SK Vajnorská, p.Kicková

 1,2.roč.

 Zábavné popoludnie

február

Karneval

Telocvičňa

p.Červenák, p.Šrbáková

3,4,5.roč

 Zábavné popoludnie

február

Sniečko

OC POLUS

p.Zlatá

súbor

Prezentácia ľudových tancov

marec

Deň mrkvy

Triedy, vestibul

p.Zemánková, p.Vrábelová

Celý ŠKD

Výrobky, rozhovor,nátierky, ochutnávka

marec

Mesiac knihy

Beseda so spisovateľkou Vrkoslavovou

Herňa, p.Baranová,

Celý ŠKD

beseda so spisovateľom,kniha priateľ človeka

marec

Darčeky pre prvákov

p.Kadrliaková

Celý ŠKD

PTOV

 marec

Lesola

Kuchajda

P.Zlatá. p.Eliášová

celý ŠKD

Zvykoslovné pásmo

apríl

Chránené dielne

p.Kicková

Impulz - Petržalka

3,4,5.roč.

Pochopenie a spolupráca so zdravotne znevýhodnenými

 apríl

Zelený deň

Náučný chodník

Železná Studnička

p.Kicková

1roč.

Enviromentálna výchova

 apríl

Veľkonočný bazár

p.Gregušová, p.Adamovičová

vestibul

celý ŠKD

riadený rozhovor o Veľkonočných zvykoch a obyčajoch, výstava

máj

Deň matiek

Vychovávateľky 1,2.ročníkov

átrium

1,2.roč.

Akadémia ŠKD pri oslave Dňa matiek

 jún

Deň detí

zodp.všetky vychovávateľky

celý ŠKD

súťaže,diskotéka v oddeleniach

jún

Otvorenie leta

Kuchajda

p.Zlatá

Slniečko

program

jún

Športový deň

Školský dvor

p.Bennianová, p.Valancová

Celý ŠKD

Športové popoludnie

jún

Družobná škola

p.Baranová. p.Kicková

Žiar nad Hronom

2.ročník

prehlbovanie vzťahov s deťmi z družobnej školy

jún

Deň otcov

Futbalový turnaj

p.Zemánková, p.Majgotová

školský dvor

3.A, 4.C

TVOV,zábavné popoludnie