Plánované akcie

Školský rok 2017-2018

september

Rozprávkový deň

šk.dvor
p. Adamovičová,
p. Gregušová

celý ŠKD

Zábavno-športové popoludnie

september

Šarkaniáda

triedy a vestibul
p.Gajarská,p.Dvonč

celý ŠKD

výstava

september

Prezentácia školy

p.Zlatá, DK Gaštanová

Slniečko

program

október

 Úcta k starším

triedy, vestibul

p.Gajarská,p.Zemánková

  celý ŠKD

SVOV,projekty

október

Deň tekvičiek

triedy, vestibul,Polus
p.Valancová,p.Kicková

celý ŠKD

Výstava,suťaž

október

Deň jablka

triedy, vestibul

celý ŠKD

Výrobky, rozhovor

október

Kurz korčuľovania

p.Kicková, p. Baranová

p.Vrábelová

p.Grergušová,p.Eliášová

 1. ročníky

 Zimný štadión

november 

 Deň mlieka

triedy, vestibul

p.Zemánková,

p.Gregušová

 celý ŠKD

Zdravá výživa, výstava 

november

Tvorivé dielne

Herňa, Úľuv

p.Eliášová

Celý ŠKD

PTOV

december

Mikuláš

SK Vajnorská

p.Kicková

1,2.ročník

Kultúrne podujatie

december

Medovníky

Jedáleň, herňa

p.Baranová

celý ŠKD

pečenie vianočných medovnikov, zdobenie

december

 Vianočný punč

p.Kicková, p.Štrbáková

celý ŠKD

 PTOV

január

Beseda o prvej pomoci

p.Benianová

3,4,5. roč.

beseda

 január

 Beseda o darovaní krvi

p.Adamovičová

celý ŠKD

 beseda

 február

Karneval 

SK Vajnorská, p.Kicková

 1,2.roč.

 Zábavné popoludnie

 február

Sniečko

OC POLUS

p.Zlatá

súbor

Prezentácia ľudových tancov

marec

ÚĽUV

ÚĽUV-Obchodná

p.Kicková

3,4,5.roč.

 

Tvorivé dielne

marec

Mesiac knihy

Čítam,čítaš,čítame

Herňa, p.Baranová,

p.Vrábelová

3,4,5.ročníky

beseda so spisovateľom,kniha priateľ človeka

marec

Darčeky pre prvákov

Všetky vychovávateľky

Celý ŠKD

PTOV

 marec

Lesola

Kuchajda

P.Zlatá. p.Eliášová

celý ŠKD

Zvykoslovné pásmo

apríl

Chránené dielne

Impulz - Petržalka

3,4.roč.

Pochopenie a spolupráca so zdravotne znevýhodnenými

 apríl

Zelený deň

Náučný chodník

Železná Studnička

p.Kicková

2,3,4.roč.

Enviromentálna výchova

 apríl

Veľkonočný bazár

p.Gregušová, p.Adamovičová

vestibul

celý ŠKD

riadený rozhovor o Veľkonočných zvykoch a obyčajoch, výstava

máj

Deň matiek

p.Benianová, p.Zlatá

Klub dôchodcov

Slniečko, 3.D

Darčeky, program

máj

Deň matiek

Vychovávateľky 1,2.ročníkov

átrium

1,2.roč.

Akadémia ŠKD pri oslave Dňa matiek

 jún

Deň detí

zodp.všetky vychovávateľky

celý ŠKD

súťaže,diskotéka v oddeleniach

jún

Otvorenie leta

Kuchajda

p.Zlatá

Slniečko

program

jún

Športový deň

Školský dvor

p.Bennianová, p.Valancová

Celý ŠKD

Športové popoludnie

jún

Družobná škola

p.Baranová. p.Kicková

Žiar nad Hronom

2.ročník

prehlbovanie vzťahov s deťmi z družobnej školy

jún

Deň otcov

Futbalový turnaj

p.Zemánková, p.Majgotová

školský dvor

3.C, 4.A

TVOV