ŠKD základné informácie

Vedúca ŠKD:    Mgr. Petra Kicková
                             Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.


Prevádzka ŠKD:
 
  ráno od 6:30 do 7:40 
                                  popoludní do 17:30 hod.

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, aj v tomto školskom roku majú možnosť navštevovať ŠKD aj žiaci 5. ročníka.
Aktuálne navštevuje ŠKD:    393 žiakov,  rozdelených do 16 oddelení. 1. Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
- je potrebné vyplniť a odovzdať pri nástupe dieťaťa do ŠKD.
- Prihlásenie do ŠKD je záväzné, odhlásenie dieťaťa je možné k 2. polroku, inak len vo výnimočných prípadoch po predložení písomnej žiadosti mesiac vopred.


2. Identifikačné karty
- Pre rodičov a zodpovedných zástupcov budú vyrobené kartičky, na základe ktorých bude dieťa vydané z ŠKD (nutnosť nosiť kartičky).
- Od 12:30 odchod dieťaťa zabezpečí služba  ŠKD.3. Činnosť ŠKD:

Doobeda   
- Ranné oddelenie od 6:30 do začiatku vyučovania.
Poobede   
- Po skončení vyučovania do 16:00 sú žiaci vo svojich triedach.
                   - Od 16:00 do 17:30 sú deti v zberných oddeleniach.
                   - Pobyt dieťaťa po 17:30 bude rodičom spoplatnený.
                   - Prvé dva týždne môžu rodičia prvákov vodiť deti do tried.
Pobyt detí mimo budovy školy -
oznámi služba vo vestibule.


Rozsah, činnosť, termíny a ponuka záujmových krúžkov bude zverejnená na nástenke vo vestibule a na webovej stránke školy.
V rámci ŠKD možnosť návštevy krúžkov, spolupráca s centrom voľného času, tvorivých dielní, keramického krúžku.
ŠKD spolupracuje s divadlami LUDUS, BBD, BIBIANOU, divadlom POD HRÍBOM, divadlom AHA, ÚĽUVOM, kinom POLUS.
V minulosti sme nadviazali družbu so základnou školou v Žiari nad Hronom.
Pri ŠKD pôsobí folklórny tanečný súbor SLNIEČKO, pod vedením p. Zlatej.

ŠKD má v škole k dispozícii vlastnú herňu.