Home Základné informácie
Základné informácie

MŠ - Základné informácie

 

Adresa MŠ:

MŠ Šancova 65

831 04 Bratislava 3


email: skolka @zszakasba.sk

web: www.zakasarnou.sk


T.č. 02/ 55 56 24 64

 


MŠ Šancova so zameraním na výchovu a vzdelávanie príslušníkov nemeckej národnostnej menšiny a ostatných záujemcov o výučbu  Nj.

 

Prevádzka MŠ:

Prevádzka MŠ: od 6.30 – 17.00 hod.

Uvítali by sme, aby príchod dieťaťa do MŚ bol do 8.20, z dôvodu edukačných aktivít a organizácie dňa.

 


Výška mesačného príspevku:

Podľa školského zákonu o výchove a vzdelávaní z 22.mája 2008 § 28 ods.


(7) príspevok v MŠ sa neuhrádza za dieťa ktoré má jeden rok pred plnením školskej dochádzky


(8) príspevok v MŠ na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza za dieťa ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako tridsať po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.

Výška príspevku: Na základe Všeobecne záväzného nariadenie mestskej časti Bratislava – Nové Mesto č. č.7/2015 zo dňa 13.10.2015 o výške príspevku rodičov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach zriadených mestkou časťou Nové Mesto, je výšku príspeku za pobyt dieťaťa v materskej škole 35.- Euro mesačne.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci:
Trvalým príkazom
Prevodom z účtu
Vkladom do banky
Platbou šekom

č.ú: SK62 5600 0000 0084 2376 9002

VS: 04

 

 

 

 


 

 

 

Posledná zmena na Utorok, 22 November 2016 09:25
 


Copyright © 2017 ZŠ s Materskou Školou Za Kasárňou. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný Software vydávaný pod licenciou GNU/GPL.
 

Zo života školy

IMG_4271.jpg

Školská jedáleň

Meniny

Nedeľa, 23. Júl 2017

Dnes má meniny:
Oľga
Zajtra má meniny:
Vladimír

Testy

Who's Online

Aktuálne máme 84 hosťov prítomný

Prihlásenie do školy

Po zaregistrovaní a prihlásení, sprístupnia sa Vám ďalšie možnosti ... napríklad nové grafické návrhy našej stránky.