Home Výchovné poradenstvo Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

 

Sociálny pedagóg:    Mgr. Petra Kicková

Kontakt :    Táto e-mailová adresa je chránená pred spambotmi. Ak ju chcete vidieť, je potrebné aby ste mali zapnutý JavaScript.

 

Ako sociálny pedagóg  chcem plniť v súvislosti s výchovnými problémami detí tieto základné funkcie: diagnostickú, preventívnu a osobnosť stabilizujúcu. Som členom výchovnej komisie školy a spolupracujem so špeciálnym pedagógom, psychológom, výchovnou poradkyňou a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.
Základom mojej práce je socializácia, kultivácia osobnosti dieťaťa, monitorovanie sociálne neprispôsobivého správania, hľadanie príčin, pričom celá činnosť  má preventívny charakter.
Moja práca je zameraná na 1. stupeň, základňou je práca so skupinou a v skupine, v prípade potreby aj individuálna práca s dieťaťom zo sociálne, alebo emocionálne znevýhodneného prostredia.
S dieťaťom pracujem na podnet učiteľa, vychovávateľa, rodiča, či žiaka, rôznymi technikami zameranými na rozvoj osobnosti dieťaťa, na nonkongitívne( mimopoznávacie) schopnosti dieťaťa, čiže rozvíjať kreativitu, emočnú inteligenciu, sebaponímanie, sebareflexiu, či hodnotovú orientáciu.

Mojou úlohou je:
realizovať v čase vyučovania skupinové rozhovory zamerané na pozitívne vzory správania sa
realizovať preventívne programy, témy s multikultúrnym zameraním, podporovať deti k plnohodnotnému tráveniu voľného času v škole i mimo vyučovania
realizovať diskusie o školskom poriadku, o dokumente Ľudské práva, Detské práva
realizovať intervenciu a poradenstvo voči žiakom, rodičom aj učiteľom
pracovať s triedami na vytvorení správnej atmosféry a klímy v triede, predchádzať konfliktom, agresii a šikane v skupine

 

Činnosť je realizovaná aj prostredníctvom týchto programov
Osobnostná a sociálna výchova (preventívny program):


VŠETCI SME JEDEN TÍM
(zlepšenie adaptácie)

 

AKO PREŽIŤ S DOSPELÁKMI
(pohľad do života dospelých)

 

AJ DETI MAJÚ SVOJE PROBLÉMY
(čo s tým, keď nás niečo trápi)

 

NIKTO NIE JE DOKONALÝ
(prosociálne správanie)

 

VÁŽIM SI SVOJE TELO
(zdravý životný štýl)

 

AKO ZLEPŠIŤ VZŤAHY V TRIEDE
(sociálna klíma v triede)..................

 

Posledná zmena na Utorok, 24 Január 2012 14:56
 
Copyright © 2017 ZŠ s Materskou Školou Za Kasárňou. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný Software vydávaný pod licenciou GNU/GPL.
 

Zo života školy

IMG_7280.jpg

Školská jedáleň

Meniny

Pondelok, 24. Júl 2017

Dnes má meniny:
Vladimír
Zajtra má meniny:
Jakub

Testy

Who's Online

Aktuálne máme 16 hosťov prítomný

Prihlásenie do školy

Po zaregistrovaní a prihlásení, sprístupnia sa Vám ďalšie možnosti ... napríklad nové grafické návrhy našej stránky.