Home O škole História

Z histórie našej školy.

 

Škola ako každá iná, prechádza do povedomia občanov svojou výnimočnosťou. Starší ju poznajú pod názvom ZŠ E. Thälmanna, mladší pod názvom ZŠ Za kasárňou.
Bola to vždy škola, jednou z mála v Bratislave, ktorá od samého začiatku vštepovala deťom dobré základy cudzích jazykov. 
Od roku 1969 sa škola stala školou s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov, a to nemeckého jazyka, ruského, neskôr anglického i francúzskeho .

 

Nemôžeme nespomenúť dlhoročné úzke kontakty žiakov i učiteľov so školami v Nemecku, Anglicku, Rakúsku a ďalších krajinách, kde dorozumievacími jazykmi je nemčina a angličtina.
V súčasnosti škola pokračuje vo svojej činnosti v duchu týchto tradícií. Sú to individuálne, či kolektívne výmeny žiakov zainteresovaných škôl, či už v rámci programov Sokrates, Infovek, projektu E-Twinning- Brána porozumenia dokorán, Education Quality-vzdelávanie bez hraníc, LiveOnline („telemost“) a ďalšie.

 

Učitelia nemeckého jazyka pripravujú deti v našej MŠ na Šancovej ulici na vyučovanie nemeckého jazyka hravou formou „Brúsime si jazýček“.
Dobrým zvykom sa stala návšteva detí z našej MŠ a Deň otvorených dverí pre širokú verejnosť.
Škola poskytuje základné vzdelanie v ročníkoch 1 – 9 s úlohou pripraviť žiakov na úspešný prechod na stredné školy. Cieľom mnohých žiakov je prijatie na štúdium na bilingválnych stredných školách, prípadne pokračovanie v štúdiu v zahraničí.

 

Učitelia vedú svojich žiakov i k zdravej športovej činnosti, pravidelne organizujú lyžiarske a plavecké vycvikové kurzy, športové súťaže a športové krúžky.
Obľúbené sú školy v prírode a projektové vyučovanie s exkurzno-poznávacími zájazdmi do EU krajín.
Žiaci sa zapájajú do projektov Správaj sa normálne, Detský čin roka a ďalšie projekty v spolupáci s UNICEF.

 

Úsilie a systematická práca mnohých pedagógov a vedenia školy prinieslo svoje ovocie. Žiaci dosahovali a dosahujú pod vedením pedagógov, nielen cudzích jazykov, výborné výsledky na súťažiach a olympiádách na všetkých úrovniach, ba aj na medzinárodnej úrovni.
Posledná zmena na Nedeľa, 20 Marec 2011 18:26
 
Copyright © 2017 ZŠ s Materskou Školou Za Kasárňou. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný Software vydávaný pod licenciou GNU/GPL.
 

Zo života školy

IMG_7266.jpg

Školská jedáleň

Meniny

Nedeľa, 23. Júl 2017

Dnes má meniny:
Oľga
Zajtra má meniny:
Vladimír

Testy

Who's Online

Aktuálne máme 34 hosťov prítomný

Prihlásenie do školy

Po zaregistrovaní a prihlásení, sprístupnia sa Vám ďalšie možnosti ... napríklad nové grafické návrhy našej stránky.