Home Život školy Olympiády

Olympiády


Šk. rok 2016/2017:

 

26.4.2017 - Geografická olympiáda krajské kolo


4. miesto:: Lucia Kováčová, 8.A - s postupom do celoslovenského kola

 

____________________________________________

 

27.3.2017 - Dejepisná olympiáda krajské kolo

6. miesto:: Tomáš Lőrincz, 8.A – úspešný riešiteľ

____________________________________________

 

14.2.2017 - Dejepisná olympiáda okresné kolo

2. miesto:: Tomáš Lőrincz, 8.A


____________________________________________

 

7.2.2017 - Geografická olympiáda okresné kolo
 

1. miesto:: Lucia Kováčová, 8.A - postup do krajského kola
__________________________________________

 

 

Šk. rok 2015/2016:

 

Geografická olympiáda - krajské kolo

5. miesto:  Lucia Kováčová, 7.A  –  úspešná riešiteľka v kategórii F 

________________________________________

 

Pytagoriáda - okresné kolo
 
Kategória  P7
3. miesto:
  Oliver Lago, 7.D
                
_________________________________________

 

Matematická olympiáda - okresné kolo

3. miesto:  Alica Komlóssyová, 5.D
úspešný riešiteľ:  Martina Dúbravcová, 5.D              
_________________________________________

 


Geografická olympiáda - okresné kolo

Kategória  F - 1. miesto:  Lucia Kováčová, 7.A
Kategória  G - 3. miesto:  Tomáš Slávik, 5.D
                        4. miesto: Miroslav Hladký, 5.D
_________________________________________

 

Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

 

Kategória 1B – 1. miesto:  Zuzana Šúleková, 8.D
Kategória 1A – 2. miesto:  Marek Tomko, 6.C  

 


 

Šk. rok 2014/2015:

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
okresné kolo - 12.2.2015

Ema Dudíková (7.A) - 1. miesto v kategórii E
Ivona Mikljanová (7.A) - úspešná riešiteľka


GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
okresné kolo – 5.2.2015

Alex Frindrich ( 8.D) – 3. miesto v kategórii E
Dominika Čamborová ( 7.D) – 3. miesto v kategórii F

Úspešní riešitelia:
Martin Pamula - 5.B (4. miesto)
Barbora Kolenčíková – 5.A
Tomáš Miklošovič – 5.D
Adam Sršeň - 9.D

 

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo
Dátum konania: 14.1.2015
3. miesto - Ema Dudíková 7.A - kategória 1A
5. miesto - Kristína Brečková 9.C - kategória 1B

 

 

Šk. rok 2013/2014:

 

Krajské kolo dejepisnej olympiády
2.miesto: Samuel Horváth  9.D

 

Okresné kolo fyzikálnej olympiády
Dátum a miesto konania:  14.3.2014,
ZŠ Česká
1.miesto:  Emma Macháčová  8.C

3.miesto:  Kristína Šúleková  8.D
Úspešná riešiteľka:
Diana Šablicová  8.D
Úspešný riešiteľ: Tomáš Ginzeri  8.C

 

Krajské  kolo olympiády v nemeckom jazyku

Kategória 1B:
2. miesto:
Kristína Šúleková  8..D 

Kategória 1A:
4. miesto: Sára Grancová 7.D

Kategória 1C:
8. miesto: Luisa Marie Pyuhr 7.C

 

Okresné kolo dejepisnej olympiády
Dátum konania:  11.2.2014
2. miesto: Samuel Horváth 9.D
Úspešná riešiteľka:
Kristína Šúleková 8.D

 

Okresné kolo geografickej olympiády

2. miesto (kategória I): Filip Gondar 5.A

Úspešní riešitelia:
4. miesto (kategória H): Dominika Čamborová 6.D
4. miesto (kategória F):: Kristína Šúleková 8.D

 

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Kategória 1A
1. miesto:
Sara Grancová 7.D

Kategória 1B:
1. miesto: Kristína Šúleková 8.D


Matematická olympiáda - okresné kolo:

5. ročník
Úspešní riešitelia:
Eva  Dingová 5.C
Rastislav  Hornáček 5.C


Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Kategória 1A:
7. miesto:
Filip Gondar 5.A

Kategória 1B:
8. miesto:

 

Šk. rok 2012/2013

 

Geografická olympiáda - celoštátne kolo:

Deň a miesto konania:   10. - 11.5.2013, Bratislava

Veronika Malčeková 8.A - úspešný riešiteľ v kategórii F.

 

Geografická olympiáda – krajské kolo:

Deň a miesto konania:  10.4.2013,  Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

1. miesto (kategória F): Veronika Malčeková  8.A

 

Nemecký jazyk - olympiáda – celoslovenské kolo:

Deň a miesto konania:

3.miesto:    Lea Grancová    8.D

 

Nemecký jazyk - olympiáda – krajské kolo:

Deň a miesto konania:

1.miesto:    Lea Grancová    8.D

 

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo:

Deň a miesto konania:  11.3.2013, ZŠ Česká

1. miesto:    Matej Komlóssy  8.C

2. miesto:    Veronika Malčeková  8.A

6. miesto:    Lucia Mihalíková  8.C - úspešný riešiteľGeografická olympiáda – okresné kolo:

Deň a miesto konania:  7.2.2012,  ZŠ s MŠ Za kasárňou

1. miesto (kategória I):    Filip Bartek  5.C

1. miesto (kategória F):    Veronika Malčeková  8.A

6. miesto (kategória H):    Alex Frindrich   6.D  -  úspešný riešiteľ

7. miesto (kategória G):    Ema Macháčová  7.C  -  úspešný riešiteľBiológia - olympiáda – okresné kolo:

Deň a miesto konania: 6.2.2013, Súkromné gymnázium Česká 10.
1. miesto
: Veronika Malčeková  8.A

3. miesto
:  Rebeka Pokorná 8.A

 

Dejepisná olympiáda – okresné kolo:
Deň a miesto konania: 5.2.2013, Súkromné gymnázium Česká 10.

1. miesto (kategória D): Samuel Horváth  8.D
4. miesto (kategória C): Branislav Suvák  9.A

 

Okresné kolo olympiády v Anglickom jazyku:

Deň a miesto konania: 17.1.2013, ZŠ Tbiliská 4, Bratislava

4.miesto (kategória A): Igor Ďurica
5.miesto (kategória B): Tereza Neuwirthová


 

Šk. rok 2011/2012


Olympiáda z anglického jazyka - krajské kolo
2.miesto
- Veronika Korim 9.D kategória C

 

Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo

3.miesto - Malčeková Veronika 7.A  (kategória 1A)
3.miesto - Červenák Ján 9.D (kategória 1B)
1.miesto - Veronika Korim 9.D (kategória 1C)

Do krajského kola postupuje Veronika Korim 9.D

 

Olympiáda z anglického jazyka - školské kolo

Kategória A:
1.miesto - Malčeková Veronika 7.A
2.miesto - Maróšiová Ema 7.C
3.miesto - Neuwirthová Tereza 7.C

Kategória B:
1.miesto - Gubka Viktor 9.D
2.miesto - Červenák Ján 9.D
3.miesto - Zahradník Samuel 9.D

Kategória C:
1.miesto - Korim Veronika 9.D
2.miesto - Cullen Nicholas 7.A
3.miesto - Tóth Adam 6.A

 

Olympiáda z nemeckého jazyka - krajské kolo
2.miesto
- Samuel Zahradník 9.D

 

Olympiáda z nemeckého jazyka - okresné kolo
1.miesto - Sára Grancová 5.D (kategória A1)
1.miesto - Samuel Zahradník 9.D (kategória A2)
1.miesto - Christopher Gross 9.B (kategória C1)

 Všetci traja žiaci postupujú do krajského kola.


 

Geografická olympiáda - krajské kolo

4.miesto - Veronika Malčeková 7.A  (kategória G),
2.miesto - Lívia Švajčiaková 8.A  (kategória F).
Do celoštátneho kola postupule Lívia Švajčiaková..

 

Geografická olympiáda - okresné kolo
7. februára 2012 sa v našej škole konalo obvodné kolo
Geografickej olympiády Bratislava III.

Obsahom súťaže bolo testovanie vedomostí a zručností
z geografie na ZŠ a na 1.stupni 8-ročných gymnázií.
Geografickej olympiády sa zúčastnilo 49 žiakov z 11 základných škôl
a 4 gymnázií z mestských častí Nové Mesto, Vajnory a Rača.
Súťažili v piatich kategóriách podľa ročníkov.
Žiaci našej školy dosiahli vynikajúce umiestnenie:

1.miesto - Lívia Švajčiaková 8.A (kategória F)
1.miesto - Veronika Malčeková 7.A (kategória G)
2.miesto - Michaela Stanová 5.B (kategória I)
6.miesto - Kristína Šúleková 6.D - úspešná riešiteľka (kategória H)

Do krajského kola postupujú Švajčiaková, Malčeková.

 

Geografická olympiáda - školské kolo:

5.ročník - kategória I:

1. miesto - Vita Denis 5.B
2. miesto - Stanová Michaela 5.B
3. miesto - Ondriš Matúš 5.B

6.ročník - kategória H:
1. miesto - Šúleková Kristína 6.D
2. miesto - Molnárová Martina 6.A
2. miesto - Zgabur Alex 6.C
3. miesto - Macháčová Emma 6.C

7.ročník - kategória G:
1. miesto - Malčeková Veronika 7.A
2. miesto - Horváth Samuel 7.D
3. miesto - Neuwirthová Terézia 7.C

8.ročník - kategória F:
1. miesto - Švajčiaková Lívia 8.A
2. miesto - Mach Roman 8.D
3. miesto - Štulrajter Erik 8.D

9. ročník - kategória E:
1. miesto - Támová Zuzana 9.D
2. miesto - Káčer Martin 9.D
3. miesto - Biskupičová Alžbeta 9.D

 

Dejepisná olympiáda - okresné kolo
3.miesto - Izabela Bangová 8.A (kategória D) 

 

Matematická olympiáda - okresné kolo
Tatiana Bielaková 5.B - úspešný riešiteľ - 7.miesto 
Samuel Suvák 5.A -
úspešný riešiteľ - 13.miesto

Denis Vita 5.B - úspešný riešiteľ
Andrea Mayerová - úspešný riešiteľ
Elena Psotová 5.B - úspešný riešiteľ

 

Šk. rok 2010/2011:

 

olympiáda v Nj – 2. m.,
olympiáda v Aj – 4., 5. m.,
geografická olympiáda – 4.m.,
biologická olympiáda –1., 3.m.,
matematická olympiáda, 1.,4.m.,
fyzikálna olympiáda – 4.m.,
geo-grafická olympiáda – 2x1.,2.,3.m.,
olympiáda v Nj – 1. 2x 2. m.,
olympiáda v Aj – 1., 2.m.,
chemická olympiáda –1.m., .

 

 

 


Posledná zmena na Nedeľa, 30 Apríl 2017 01:39
 
Copyright © 2017 ZŠ s Materskou Školou Za Kasárňou. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný Software vydávaný pod licenciou GNU/GPL.
 

Zo života školy

VPPKZ4.jpg

Školská jedáleň

Meniny

Pondelok, 24. Júl 2017

Dnes má meniny:
Vladimír
Zajtra má meniny:
Jakub

Testy

Who's Online

Aktuálne máme 20 hosťov prítomný

Prihlásenie do školy

Po zaregistrovaní a prihlásení, sprístupnia sa Vám ďalšie možnosti ... napríklad nové grafické návrhy našej stránky.