Home Život školy Predmetové súťaže

Predmetové súťaže

Šk. rok 2015/2016


Geografická olympiáda - krajské kolo

5. miesto:  Lucia Kováčová, 7.A  –  úspešná riešiteľka v kategórii F 

___________________________________________

 

Pytagoriáda - okresné kolo   

Kategória  P7
3. miesto:
  Oliver Lago, 7.D
                
___________________________________________

 

4.5.2016 - Slávik Slovenska - okresné kolo

Žiakov na súťaž v speve pripravovali Viera Blašková a Viera Slezáková.
1. miesto v III. kategórii získala Barbora Wolfová zo 7.A
3. miesto v II. kategórii ziískala Linda Šuhajdová zo 6.B

Barbora Wolfová  postúpila do Krajského kola.
________________________________________

 

Novomestský škovránok - súťaž v speve 

 

Dňa 9.3.2016 sa konala spevácka súťaž v DK na Stromovej ulici.
V 2. kategórii (roč.4. - 6) obsadila naša žiačka
Ľudmila Belejová z 5.D 3. miesto.
 
          
________________________________________


Matematická olympiáda - okresné kolo

 


3. miesto:  Alica Komlóssyová, 5.D
úspešný riešiteľ:  Martina Dúbravcová, 5.D              
___________________________________________

 

Šaliansky Maťko - okresné kolo

Dňa 16.2.2016 sa na našej škole konalo okresné kolo v prednese slovenskej povesti – recitačná súťaž Šaliansky Maťko 2016. V III.kategórii (žiaci 6. - 7. ročníka) sa na 3.mieste umiestnila naša žiačka Veronika Petrušková zo 7.D triedy. Ako každý rok, i tento sa žiaci predstavili s veľmi peknými textami, veľkou dávkou talentu a príjemným umeleckým tónom. Blahoželáme víťazke.

___________________________________________

 

Geografická olympiáda - okresné kolo

Kategória  F - 1. miesto:  Lucia Kováčová, 7.A
Kategória  G - 3. miesto:  Tomáš Slávik, 5.D
                         4. miesto: Miroslav Hladký, 5.D
___________________________________________

 

Olympiáda v nemeckom jazyku - okresné kolo

 


Kategória 1B – 1. miesto:  Zuzana Šúleková, 8.D
Kategória 1A – 2. miesto:  Marek Tomko, 6.C
____________________________________________

 

 5.11.2015 - Krajské kolo v prednese poézie

 

a prózy v NJ

 Miesto konania: Halašova 22, Bratislava
Súťaže sa zúčastnili žiaci 1. a 2. stupňa našej školy pod vedením pedagógov -
Mgr. Katarína Strečanská a Inkus Illner.

V kategórii 1. stupňa získala 1. miesto Dorotka Takáčová z 2.B

V kategórii 2. stupňa získali 1. miesto:
Sara Grich - 8.B
Barbora Lachkovičová - 7.D:
Lujza Hornáčková - 7.D

 


 

Šk. rok 2014/2015

 

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA
okresné kolo - 12.2.2015

Ema Dudíková (7.A) - 1. miesto v kategórii E
Ivona Mikljanová (7.A) - úspešná riešiteľka


GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
okresné kolo – 5.2.2015

Alex Frindrich ( 8.D) – 3. miesto v kategórii E
Dominika Čamborová ( 7.D) – 3. miesto v kategórii F

Úspešní riešitelia:
Martin Pamula - 5.B (4. miesto)
Barbora Kolenčíková – 5.A
Tomáš Miklošovič – 5.D
Adam Sršeň - 9.D


Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

Dátum konania: 14.1.2015
3. miesto - Ema Dudíková 7.A - kategória 1A
5. miesto - Kristína Brečková 9.C - kategória 1B

 

Šk. rok 2013/2014

 

Krajské kolo dejepisnej olympiády
2.miesto: Samuel Horváth  9.D

 

Okresné kolo fyzikálnej olympiády
Dátum a miesto konania:  14.3.2014,
ZŠ Česká
1.miesto:  Emma Macháčová  8.C

3.miesto:  Kristína Šúleková  8.D
Úspešná riešiteľka:
Diana Šablicová  8.D
Úspešný riešiteľ: Tomáš Ginzeri  8.C

 

Krajské  kolo olympiády v nemeckom jazyku

Kategória 1B:
2. miesto:
Kristína Šúleková  8..D 

Kategória 1A:
4. miesto: Sára Grancová 7.D

Kategória 1C:
8. miesto: Luisa Marie Pyuhr 7.C

 

Okresné kolo dejepisnej olympiády
Dátum konania:  11.2.2014
2. miesto: Samuel Horváth 9.D
Úspešná riešiteľka:
Kristína Šúleková 8.D

 

Okresné kolo geografickej olympiády

2. miesto (kategória I): Filip Gondar 5.A

Úspešní riešitelia:
4. miesto (kategória H): Dominika Čamborová 6.D
4. miesto (kategória F):: Kristína Šúleková 8.D

 

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Kategória 1A
1. miesto:
Sara Grancová 7.D

Kategória 1B:
1. miesto: Kristína Šúleková 8.D


Matematická olympiáda - okresné kolo:

5. ročník
Úspešní riešitelia:
Eva  Dingová 5.C
Rastislav  Hornáček 5.C


Okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko:

3. miesto: Dominika Čamborová 6.D

 

Okresné kolo olympiády v anglickom jazyku

Kategória 1A:
7. miesto:
Filip Gondar 5.A

Kategória 1B:
8. miesto:

 

 

Školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dátum konania: 5.12.2013:

 

Kategória 1.A

1. miesto - Sára Grancová - 7.D

2. miesto - Zuzana Šúleková - 6.D

3. miesto - Alex Gyarmati - 5.D

 Kategória 1.B

1. miesto - Kristína Šúleková - 8.D

2. miesto - Lea Grancová - 9.D

3. miesto - Veronika Vašková - 8.C

 Kategória 1.C

1. miesto - Luisa Marie Pyur - 7.C

2. miesto - Mathias Lehmann - 5.D

 

Súťaž v prednese poézie a prózy v nemeckom
jazyku -
krajské kolo:

Dňa 5. novembra 2013 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže
v prednese poézie a prózy v nemeckom jazyku.

Súťaž sa konala v dome KNS /Karpatsko-nemecký spolok/
na Halšovej ulici v Bratislave.

V kategórii 1. stupňa sa žiaci našej školy umiestnili v nasledovnom poradí:

2. miesto – Marek Tomko, 4.C

3. miesto – Sofia Semanová, 2.D

4. miesto – Adam Poničan, 2.D

5. miesto – Max Jaroščák, 2.B

6. miesto – Lucia Hrtoňová, 4.C a Patrik Lesný, 2.C

V kategórii 2. stupňa sa žiaci našej školy umiestnili v nasledovnom poradí:

1. miesto – Sára Grich, 6.B

2. miesto – Veronika Vašková, 8.C

 

Jesenný MATBOJ 2013:

Súťaže sa zúčastnilo 34 družstiev
zo ZŠ a 8-ročných gymnázií z celej Bratislavy.

5. miesto:  družstvo ZŠ Za kasárňou
Filip Gondar 5.A
Michal Ulrich 6.A
Emma Macháčová 8.C
Diana Šablicová 8.D

 

 

Šk. rok 2012/2013

 

Matematický seminár SHERLOCK

Kategória L:
1.miesto – Dominika Böhmová
2.miesto – Lucia Mihalíková
úspešní riešitelia – Andrej Grečmal, Diana Šablicová,
Martina Molnérová, Júlia Schmusch, Adam Sršeň.

Kategória M:
úspešní riešitelia
– Ivana Mrázová, Linda Poláková


Geografická olympiáda - celoštátne kolo:

Deň a miesto konania:   10. - 11.5.2013, Bratislava

Veronika Malčeková 8.A - úspešný riešiteľ v kategórii F.

 

Matematická olympiáda – okresné kolo:

Deň a miesto konania: 17.4.2013 ZŠ s MŠ Sibírska

1.miesto: Veronika Malčeková 8.A
3.miesto: Matej Komlóssy 8.C
3.miesto: Ema Macháčová 7.C

 

Pytagoriáda – okresné kolo:

8. ročník:

1. miesto: Veronika Malčeková  8.A
4. miesto: Matej Komlóssy 8.C

7. ročník:
3. miesto: Adam Sršeň 7.D

5. ročník:
5. miesto: Filip Bartek  5.C

 

Geografická olympiáda – krajské kolo

Deň a miesto konania:  10.4.2013,  Prírodovedecká fakulta UK Bratislava

1. miesto (kategória F): Veronika Malčeková  8.A


Nemecký jazyk - olympiáda – celoslovenské kolo:

Deň a miesto konania:

3.miesto:    Lea Grancová    8.D

 

Nemecký jazyk - olympiáda – krajské kolo:

Deň a miesto konania:

1.miesto:    Lea Grancová    8.D

 

Fyzikálna olympiáda – okresné kolo:

Deň a miesto konania:  11.3.2013, ZŠ Česká

1. miesto:    Matej Komlóssy  8.C

2. miesto:    Veronika Malčeková  8.A

6. miesto:    Lucia Mihalíková  8.C - úspešný riešiteľ

 

Geografická olympiáda – okresné kolo:

Deň a miesto konania:  7.2.2012,  ZŠ s MŠ Za kasárňou

1. miesto (kategória I):    Filip Bartek  5.C

1. miesto (kategória F):    Veronika Malčeková  8.A

6. miesto (kategória H):    Alex Frindrich   6.D  -  úspešný riešiteľ

7. miesto (kategória G):    Ema Macháčová  7.C  -  úspešný riešiteľ

Biológia - olympiáda – okresné kolo:

Deň a miesto konania: 6.2.2013, Súkromné gymnázium Česká 10.
1. miesto
: Veronika Malčeková  8.A

3. miesto
:  Rebeka Pokorná 8.A

 

Dejepisná olympiáda – okresné kolo:
Deň a miesto konania: 5.2.2013, Súkromné gymnázium Česká 10.

1. miesto (kategória D): Samuel Horváth   8.D
4. miesto (kategória C): Branislav Suvák  9.A6.11.2012 Súťaž v prednese nemeckej poézie a prózy

1.stupeň:

2. miesto : Tatiana Jakubócyová

3. miesto : Ema Mária Humenská

4. miesto : Marek Tomko

bez umiestnenia: Klára Handlovičová

 2. stupeň:

1.miesto : Sára Grich

2.miesto : Martina Fecková + Veronika Vašková

4.miesto : Kristína Šúleková

 


Šk. rok 2011/2012

 

Olympiáda z nemeckého jazyka - krajské kolo
2.miesto
- Samuel Zahradník 9.D

 

Geografická olympiáda - krajské kolo
4.miesto - Veronika Malčeková 7.A  (kategória G),
2.miesto - Lívia Švajčiaková 8.A  (kategória F).
Do celoštátneho kola postupule Lívia Švajčiaková..

Olympiáda z anglického jazyka - krajské kolo
2.miesto
- Veronika Korim 9.D (kategória C)

 

Geografická olympiáda - okresné kolo

7. februára 2012 sa v našej škole konalo obvodné kolo
Geografickej olympiády Bratislava III.
Obsahom súťaže bolo testovanie vedomostí a zručností
z geografie na ZŠ a na 1.stupni 8-ročných gymnázií.
Geografickej olympiády sa zúčastnilo 49 žiakov z 11 základných škôl
a 4 gymnázií z mestských častí Nové Mesto, Vajnory a Rača.
Súťažili v piatich kategóriách podľa ročníkov.
Žiaci našej školy dosiahli vynikajúce umiestnenie:
1.miesto
- Lívia Švajčiaková 8.A (kategória F)
1.miesto - Veronika Malčeková 7.A (kategória G)
2.miesto - Michaela Stanová 5.B (kategória I)
6.miesto - Kristína Šúleková 6.D - úspešná riešiteľka (kategória H)
Do krajského kola postupujú Švajčiaková, Malčeková.

 

Olympiáda z nemeckého jazyka - okresné kolo
1.miesto
- Sára Grancová 5.D (kategória A1)
1.miesto - Samuel Zahradník 9.D (kategória A2)
1.miesto - Christopher Gross 9.B (kategória C1)
Všetci traja žiaci postupujú do krajského kola.

 

Olympiáda z anglického jazyka - okresné kolo
3.miesto
- Malčeková Veronika 7.A  (kategória 1A)
3.miesto - Červenák Ján 9.D (kategória 1B)
1.miesto - Veronika Korim 9.D (kategória 1C)
Do krajského kola postupuje Veronika Korim 9.D.

 

Informatická súťaž iBobor - celoslovenské kolo
4.miesto - Jakub Zárecký - 9.B (kategória Kadeti)

Recitačná súťaž Šaliansky Maťko - okresné kolo
4.miesto - Diana Šablicová 6.D

 

Matematická olympiáda - okresné kolo

Tatiana Bielaková 5.B - úspešný riešiteľ - 7.miesto
Samuel Suvák 5.A -
úspešný riešiteľ - 13.miesto
Denis Vita 5.B - úspešný riešiteľ
Andrea Mayerová - úspešný riešiteľ
Elena Psotová 5.B - úspešný riešiteľ


Informatická súťaž iBobor - celoslovenské kolo:
Jakub Zárecký - 9.B  -  4. miesto (kategória Kadeti)

Recitačná súťaž Šaliansky Maťko - okresné kolo:
Diana Šablicová 6.D - 4.miesto


Šk. rok 2010/2011

 

Medzinárodná súťaž: Literárna tvorba v Nj Hainburger Autorenrunde-5.m.,  
olympiáda v Nj – 2. m.,
olympiáda v Aj – 4., 5. m.,
Hviezdo-slavov Kubín – 2. m.,
geografická olympiáda – 4.m.,
prednes poézie a prózy v Nj – 1.,2x 2., 2x3. m., 
 biologická olympiáda –1., 3.m.,

matematická olympiáda, 1.,4.m.,
pytagoriáda – 1.m,3..m,
fyzikálna olympiáda – 4.m.,
geo-grafická olympiáda – 2x1.,2.,3.m.,
olympiáda v Nj – 1. 2x 2. m.,

olympiáda v Aj – 1., 2.m.,
chemická olympiáda –1.m.,
Európa v škole, lit.časť –2x 3.m.,
biblická súťaž – 2., 3., m.,
dejepisná súťaž Historia magistra vitae – 1. m.,
Hviezdoslavov Kubín – 1.m.,

literárna súťaž Basic – 4x m.

 

 
 

Posledná zmena na Pondelok, 09 Máj 2016 13:29
 
Copyright © 2017 ZŠ s Materskou Školou Za Kasárňou. Všetky práva vyhradené.
Joomla! je slobodný Software vydávaný pod licenciou GNU/GPL.
 

Zo života školy

DSCF0735.JPG

Školská jedáleň

Meniny

Pondelok, 24. Júl 2017

Dnes má meniny:
Vladimír
Zajtra má meniny:
Jakub

Testy

Who's Online

Aktuálne máme 19 hosťov prítomný

Prihlásenie do školy

Po zaregistrovaní a prihlásení, sprístupnia sa Vám ďalšie možnosti ... napríklad nové grafické návrhy našej stránky.