Verejné obstarávanie

Aktuálne výzvy na predloženie ponúk:

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Suché potraviny MŠ

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Suché potraviny ZŠ

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Ovocie a zelenina MŠ

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Ovocie a zelenina ZŠ

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Mrazené výrobky

 Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

 

 

Výmena PVC podlahovej krytiny na chodbách, v triedach, kabinetoch a laminátovej podlahovej krytiny
 v kanceláriách budovy školy.

 Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Živočíšne výrobky, mäso a mäsové výrobky

 Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Mrazené výrobky

 Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Ovocie a zelenina MŠ

 Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Ovocie a zelenina ZŠ

 Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Suché potraviny MŠ

 Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Suché potraviny ZŠ

Výzva - Dodanie a montáž workoutovej konštrukcie a príslušnej dopadovej plochy – liatej gumenej podlahy.
Príloha 1   Príloha 2

 Výzva - Výmena PVC podlahovej krytiny na chodbách a v 4 kabinetoch na 1. poschodí budovy školy

Výzva - Výmena PVC podlahovej krytiny v šiestich učebniach

Výzva - Vybudovanie dátovej siete na 1. poschodí budovy školy

Výzva - Výmena svetiel a trubíc na 1. poschodí a prízemí budovy školy

Výzva - Rekonštrukcia elektroinštalácie v kabinetoch na 1. poschodí budovy školy

Výzva - Výmena PVC podlahovej krytiny v dvoch triedach

Výzva  - Dodávka a montáž 15 kusov priemyselnej televízie

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Mäso ZŠ, MŠ

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Mrazené výrobky

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Ovocie a zelenia ZŠ

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Ovocie a zelenia MŠ

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Suché potraviny ZŠ

Výzva na predkladanie cenových ponúk - Školská jedáleň - Suché potraviny MŠ

Rekonštrukcia elektroinštalácie a dátovej siete na chodbách I.poschodia budovy školy

Rekonštrukcia elektroinštalácie v priestoroch I.poschodia budovy školy

Rekonštrukcia slaboprúdových rozvodov na I. poschodí

Rekonštrukcia osvetlenia v priestoroch I.poschodia budovy školy