Záujmová činnosť

Šk. rok 2021-2022

Záujmové krúžky organizované školou:
Záujmové krúžky organizované školou
Vzdelávacie poukazy

Záujmové krúžky organizované mimoškolskými subjektami:
Šachový krúžok
Gymnastika

FitKids Všeobecná pohybová príprava
Pondelok 15:30 - 16:30 - 1. a 2.ročník 
Piatok  15:30 - 16:30 
Pre prihlásenie sa na tréningy použite tento formulár:  https://forms.gle/VRAcRyRLLgqr6g2YA