Stanovy RZ

Stanovy Združenia rodičov pri ZŠ Za kasárňou (pdf)