Výbory RZ

 

Predseda RZ:       Katarína Rumanovičová - 4.D

Zástupcovia predsedu RZ:   Peter Vitkovský - 6.A
                                           

Kontrolór:           neobsadená funkcia

Zapisovateľ:        Katarína Žúžiová - 7.C

 

Jednotlivé komisie a ich členovia                                       

Výchovná komisia: neobsadená funkcia

 

zástupcovia RZ v rade školy:
členovia:     Martin Šimko - 6.B
                  Katarína Žúžiová - 7.C
                  Peter Vitkovský - 6.A