Výbory RZ

 

Predseda RZ:       Katarína Rumanovičová - 6.D

Zástupcovia predsedu RZ:   Martin Šimko - 8.A
                                                Ivan Palovčík - 2.C

                                           

Kontrolór:           neobsadená funkcia

Zapisovateľ:        neobsadená funkcia

 

Jednotlivé komisie a ich členovia                                       

Výchovná komisia: neobsadená funkcia

zástupcovia RZ v rade školy:

členovia:    Martin Šimko - 8.A
                  Lukáš Jesenský - 5.D
                  Peter Vitkovský - 8.A