Informácie o poukázaní 2% z daní

Názov:                 Združenie rodičov pri ZŠ Za kasárňou

Adresa:               Za kasárňou  2, 831 03 Bratislava

Právna forma:     občianske združenie

IČO:                      42257034

Číslo účtu:           SK86 1100 0000 0029 2988 3956

 

ĎAKUJEME

 

Predvyplnené tlačivo si môžete stiahnuť nižšie z odkazu.
Informáciu ako postupovať pri vypĺňaní tlačiva nájde na tejto stránke:
http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/

Vyhlásenie o poukázaní 2% z daní (pdf)

Potvrdenie o zaplatení dane dane z príjmov zo závislej činnosti (pdf)

Tlačivá sú platné pre rok 2021

Adresy daňových úradov v Bratislave:

- pre BA II,III, IV a V  - Ševčenkova 32, 850 00 Bratislava
- pre BA I                   - Radlinského 37, Bratislava - Staré mesto

Adresy všetkých daňových úradov nájdete tu: http://www.uradysr.sk/danovy-urad/ v sekcii kontaktné miesta.