Prevádzka a vnútorný režim školy a ŠKD

Tento dokument bude počas roka stále dopĺňaný, preto je potrebné ho priebežne sledovať.
Dokument - Prevádzka a vnútorný režim školy a ŠKD na šk. rok 2020-2021