Rozdelenie tried

4 triedy:

1. trieda – deti vo veku 3 rokov : Trieda KURIATOK

2. trieda – deti vo veku 4 rokov : Trieda LIENOK

3. trieda – deti vo veku 4 – 5 rokov : Trieda ŽABIEK

4. trieda – deti vo veku 5 – 6 rokov : Trieda SOVIČIEK