Jedáleň MŠ

Iveta Studená – Hlavná kuchárka
Beata Bodnárová – pomocná sila

 

Cena lístka pre:

desiata       obed      olovrant     spolu
0,30€         0,72€      0,25€        1,27€