Informácie o vedení a zriaďovateľovi

Zriaďovateľom školy je Miestny úrad Bratislava – Nové mesto.


Vedenie školy
Riaditeľ: PaedDr. Monika Hulenová

Zástupca Materskej školy:
Viola Kramárová

Učitelia:
Darina Vanková
Mária Sporinová
Alena Kobolková
Mária Králová
Mgr. Eva Mokoškáková
Matúšková

Nováková (MD)
Mgr. Katarína Strečanská– učiteľka NJ

Prevádzkové pracovníčky
Margita Tóthová
Iveta Klamová