Jarné zakasárnické aktivity 2021

Aj v čase pandémie a opatrení spojených s COVID - 19 sa naša zakasárnická komunita snaží zachovávať tradície a rokmi vybudované zmysluplné aktivity spojené s príchodom jari a veľkonočných sviatkov. Žiaľ, nemohli sme usporiadať veľkonočné dielničky a slávnosť, zvykoslovné pásmo, ani vítanie jari na Kuchajde, ako sme boli po mnoho rokov zvyknutí, no nevzdali sme sa. Deti sme v rámci oddelení ŠKD aktívne zapájali do vzdelávania a vyrábania, deti sa naučili tradičným zručnostiam a osvojili si nové techniky. Z jednotlivých výrobkov a nápadov potom vznikla krásna veľkonočná výzdoba vo vestibule a na chodbách našej školy, ktorá teší nielen nás, no i každého rodiča, či návštevníka školy. Tešíme sa na ďalšie aktivity a zážitky v našej škole a v školskom klube detí.