Od 13.10.2020 obmedzený režim ŠKD

Vzhľadom k nariadeniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 od 13.10.2020 nevieme zabezpečiť ŠKD pre deti 5.ročníka.
ŠKD opäť funguje v obmedzenom režime a nesmie dochádzať k premiešavaniu deti. Tieto nariadenia platia do odvolania.
Vzniknutá situácia nás mrzí, o zmenách vás budeme informovať.
Kicková Petra
zástupkyňa ŠKD