Oznam rodičom a žiakom

Vzhľadom k aktuálnej situácii dištančnej výuky žiakov 5. – 9. ročníkov Vám chceme ponúknuť pomoc zo strany členov školského podporného tímu. Školskí špeciálni pedagógovia, školskí psychológovia, sociálny pedagóg a pedagogickí asistenti sú Vám plne k dispozícii v príp. potreby týkajúcej sa vzdelávania, no i psychickej podpory pri zvládaní tejto záťažovej situácie. Neváhajte nás kontaktovať mailom, príp. prostredníctvom aplikácie MS Teams.
Školský podporný tím
Kontakt:
http://zakasarnou.sk/prod/z%C5%A1/%C5%A1kolsk%C3%BD-podporn%C3%BD-t%C3%ADm