Predĺženie platnosti ISIC karty

Predĺženie platnosti preukazu v doprave na ďalší šk. rok cez SMS
Predĺženie platnosti preukazu v doprave na ďalší šk. rok cez UBIAN
Sprievodný list