Učitelia - 2. stupeň

Školský rok 2022/2023

Triedni učitelia:

V. A

Mgr. Morvayová Veronika

V. B

Ing. Zárecká Jana

V.C

Mgr. Schweighoferová Rastislava

V. D

Mgr. Ganderáková Marta

VI. A

Mgr. Lipková Adriana

VI. B

Mgr. Dančíková Dominika

VI. C

Mgr. Škapíková Terézia

VI.D

Mgr. Vdoviaková Svetlana

VII. B

Mgr. Gajdová Nikola

VII. C

Mgr. Murray Rebecca

VII.D

Mgr. Kočišová Tatiana

VIII.B

Mgr. Galovičová Zlatica

VIII. C

Ing. Kazičková Jarmila

VIII.D

Mgr. Maďarová Mária

IX. A

Mgr. Vanderková Jana

IX. C

Mgr. Kováčová Ivica

Netriedni učitelia:

Mgr. Bublavý Peter
Mgr. Cibičková Michala
Mgr. Cochová Lucia   
Mgr. Fekete Vladimír
PaedDr. Hulenová Monika
Mgr. Juhásová Miroslava
Mgr. Kolajová Veronika

Mgr. Kovalík Slavomíra
Mgr. Koštová Dominika PhD.
Mgr. Kubisová Klimantová Ľubica (MD)
Mgr. Ing. Mikulová Renáta, katechét
Mgr. Mokošová Hana
Mgr. Strečanská Katarína
       Switlick Wolfgang, nemecký lektor
PhDr. Šelcová Michaela
Mgr. Tomková Janeta