Pasovanie prvákov 21.9.2021

Deti 1.ročníka si dnešný deň naplno užili. Slávnostná pasovačka so Sľubom prváka ich zapísala do našej zakasárnickej komunity. Za účasti rodičov, učiteľov a vychovávateľov sa v átriu odohrala ďalšia pekná aktivita našej školy v spolupráci s Radou rodičov. Pani riaditeľka za pomoci svojich víl slávnostne vyhlásila všetkých prvákov za riadnych žiakov, zaspievali spoločne prvácku hymnu a v triedach ich čakalo malé prekvapenie.