Krajské kolo anglickej olympiády

V krajskom kole anglickej olympiády sa umiestnila Emma Janíčková  (7.C) na 4. mieste.