Krajské kolo nemeckej olympiády

Dňa 9.2.2021 sa konalo krajské kolo nemeckej olympiády, na ktorom našu školu reprezentovali:
Kategória 1A:  S.Jaroščáková
Kategória 1C:  P.Pyuhr
Víťazkou sa stala naša žiačka Sophie Jaroščáková a postúpila do celoslovenského finále.
Gratulujeme a želáme veľa úspechov vo finále.