Streda 17.2.2021 - návrat žiakov do školy

Dnešný návrat žiakov určite stál za všetku energiu zamestnancov školy i rodičov žiakov vloženú do organizácie.

Ráno pred ôsmou bolo mimoriadne rušné, všetci odovzdávali Čestné vyhlásenia, niektorí vypĺňali na recepcii v škole, no o 8.00 už všetky deti sedeli spokojné
vo svojich laviciach a po dlhom čase sa naživo stretli so svojimi pani učiteľkami a kamarátmi. Privítala ich valentínska výzdoba i sladké lízanky a ovocie.
Z 257 žiakov v 11 triedach, ktoré sa od dnešného dňa vzdelávajú prezenčne nastúpilo 189 žiakov, čo je 70%. Tomuto počtu sa nesmierne tešíme
a veríme, že postupne pribudnú aj ďalšie deti.

Je krásne počuť v škole opäť detský smiech a mať tu ten správny ruch, ktorý ku škole patrí.
Všetkých našich žiakov, ktorí sa naďalej ostávajú vzdelávať dištančne veľmi pozdravujeme, opatrujeme im valentínky a tešíme sa na ich snáď už skorý návrat.
Prikladáme pár ilustračných foto pod rúškami usmievajúcich sa detí.