List rodičom - nástup 2.stupňa do školy

Milí rodičia,

verili sme, že sa so žiakmi 2. stupňa stretneme aspoň na pár týždňov v škole, a že bude všetkým žiakom umožnená prezenčná forma vyučovania. To sa však žiaľ nestalo. Aktuálne nastavené podmienky vstupu žiakov 2. stupňa a učiteľov do školy, ktoré sa z videí z priestoru súkromných facebook stránok počas víkendu konečne preniesli i do platných vyhlášok a manuálov, vnímame ako veľmi nešťastné a pre neistý výsledok skôr zbytočne stresujúce.

§ 1 Preukazovanie sa negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19

Po zvažovaní všetkých pre a proti sme sa tak v našej škole, ako aj spoločne riaditelia všetkých základných škôl v Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto rozhodli, že ostávajúce 2 týždne ponecháme pre žiakov 2. stupňa dištančnú formu vyučovania a v pokoji a dôstojne ukončíme tento mimoriadne náročný kalendárny rok.

Nikto z nás v túto chvíľu ešte nevie, ako sa situácia bude vyvíjať počas nasledujúcich dní, no ak ostanú aj v januári v platnosti rovnaké podmienky pre účasť žiakov 2. stupňa na vyučovaní v škole, aké sú teraz, určite sa budeme snažiť, aby sme otvorili čo najviac tried na 2. stupni. Bude tomu predchádzať dotazník, ktorý vám včas zašleme, aby sme poznali Váš názor a Vašu voľbu. Otvorenie tried bude mať samozrejme zmysel za predpokladu, že väčšina žiakov triedy sa bude zúčastňovať vyučovania v škole. O tom, akú minimálnu hranicu si stanovíme, čo bude prípadnému návratu žiakov do škôl predchádzať, budete včas informovaní. Veríme, že pomerne chaotická situácia, ktorá je teraz, množstvo dezinformácií a nejasností sa postupne upokojí a aj my budeme dostávať včas jasné pokyny, ktoré Vám budeme vedieť poskytnúť.

Všetkým prajeme veľa zdravia, energie, pozitívneho zmýšľania a pokojného prežívania obdobia adventu.

S úctou
PaedDr. Monika Hulenová
riaditeľka školy