Šachové majstrovstvá bratislavského kraja

Tento rok sme sa zúčastnili Majstrovstiev Bratislavského kraja 4-členných družstiev ZŠ. Na turnaj sme prichádzali vzrušení a plní očakávaní. Bolo tam naozaj veľa detí, aj starších ako tie naše. A napokon po dlhom boji, ktorí obsahoval 7 kôl sme dosiahli krásne 4. miesto z 34 zúčastnených škôl. Môžeme v kľude konštatovať, že sme skončili vlastne tretí, pretože rozdiel v bodoch boli len nepatrné percentá v štvrtom pomocnom bodovaní.