12.2.2020 - Elektronická generálna skúška T9

Dňa 12.2 sa naši deviataci otestovali z predmetov Matematika a Slovenský jazyk. Keďže sme certifikačná škola, mali naši žiaci možnosť zúčastniť sa v rámci kooperácie s NÚCEM-om  elektronickej generálnej skúšky T9. Všetkým zúčastneným držíme päste k úspešným výsledkom.