16.1.2020 - Prednáška Pravda o drogách

Dňa 16.1 žiaci ôsmych ročníkov po jednotlivých triedach absolvovali prednášku Pravda o drogách, ktorá mala najmä prevenčný charakter. Prednášala lektorka z OZ Slovensko bez drog. Žiakov prednáška zaujala a spätná väzba bola veľmi pozitívna. Radi obohatíme zdravý rozvoj osobností našich detí a najmä prevenciu pred závislosťou takouto edukačnou činnosťou. V blízkej budúcnosti plánujeme ďalšie prednášky a aktivity pre žiakov II.stupňa.