Sociálna poisťovňa - upravené čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné

Pandemické ošetrovné za jún SP vyplatí len na základe upraveného čestného vyhlásenia
V následnosti na otvorenie škôlok a škôl zmenila Sociálna poisťovňa od 1. júna 2020 Čestné vyhlásenie k žiadosti o ošetrovné na účely výplaty dávky ošetrovné počas krízovej situácie. V tejto súvislosti upozorňuje rodičov poberajúcich pandemické ošetrovné, že za mesiac jún je potrebné použiť už len toto tlačivo. Určené je všetkým poberateľom dávky (teda nielen novým žiadateľom, ale aj tým, ktorí poberajú dávku už dlhšie obdobie).
Rodičia, ktorí už zaslali príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne staré tlačivo čestného vyhlásenia, musia vypísať nové tlačivo a zaslať ho vo vlastnom záujme opätovne. V opačnom prípade im nebude dávka ošetrovné vyplatená.

ISIC - predĺženie platnosti preukazu

Revalidácia - list pre rodičov

Spôsob predĺženia platnosti Preukazu žiaka ISIC/EURO<26 pre budúci školský rok:
Od 1.6.2020 si budú môcť žiaci/rodičia objednať známky individuálne cez e-shop priamo

s doručením domov - https://www.objednaj-preukaz.sk/produkt/znamka-isiceuro/

26.6.2018 - Rekord v maľovaní ornamentov vo Vajnoroch

Európsky rok kultúrneho dedičstva 2018

Dňa 26.6.2018 sa žiaci 4.C zúčastnili na zápise rekordu v maľovaní ornamentov vo Vajnoroch. Tento zápis bol súčasťou projektu Ornamentálna mapa Slovenska v rámci Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018. Vo Vajnoroch nás privítal slnkom zaliaty park, ktorý bol plný žiakov z Bratislavy i okolia. Počas tohto dopoludnia sa zaregistrovalo viac ako 500 žiakov, ktorí priamo na mieste maľovali ornamenty. Celkový počet ornamentov z celého Slovenska namaľovaných v tomto projekte je 8938. Je to krásna ukážka toho, že aj v dnešnej dobe je možné viesť deti k udržiavaniu nášho kultúrneho dedičstva.

       

 

15.2.2018 - Dejepisná olympiáda - okresné kolo

Dňa 15. februára sa na Gymnáziu Česká konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády.
Z našej školy sa zúčastnili:
Klára Zemanová (7.C)
Branislav Vykouk (8.A)
Žofia Dvořáková (8.A) – úspešná riešiteľka

Záujmová činnosť

Šk. rok 2020-2021

Záujmové krúžky organizované školou:
Záujmové krúžky organizované školou
Vzdelávacie poukazy

Záujmové krúžky organizované mimoškolskými subjektami:
Kružky organizované mimoškolskými subjektami
Jazykové krúžky
Gymnastika