Plán práce

December 2022

Dátum Názov podujatia Organizátor - miesto Účasť - trieda Čas Popis akcie, zodpovedný učiteľ
1.12. Výzdoba vianočného stromčeka BKIS 4.C 11:00-13:30 Vianočný les - p.Jakubišinová, p.Majgotová
2.12. Adventný výchovný koncert veľká telocvičňa - p.Vargová 1.+2. ročníky 8:00-12:00 Vianočné ľudové zvyky a piesne
2.12. Divadelné predstavenie DK Ružinov, p.Juhásová 5A,5B,5C 8:00-10:30 Divadelné predstavenie v anglickom jazyku
6.12. Mikuláš 2.stupeň p.Lipková 2.stupeň doobeda Filmové predstavenie - Eurovea, Aupark
6.12. Vianočné trhy p.Dudoňová, p.Benianová 3.A 9:00-15:00 Vianočné zvyky a tradície, vianočné výrobky
6.12. Vianočné trhy p.Slezáková, p.Simandelová 3.C 9:00-11:30 Vianočné zvyky a tradície, vianočné výrobky
6.12. Exkurzia - Čokoládovňa Kittsee p.Jakubišinová 4.A, 4.C 8:30-13:00 Návšteva čokoládovne v Kittsee
6.12. Mikulášska jazda Vláčik-Prešporáčik p.Vargová 1.ročníky 8:00-12:00 Jazda vláčikom po Bratislave
7.-8.12. Pytagoriáda učebne informatiky, p.Zárecká prihlásení 8:00-12:00 Školské kolo Pytagoriády
9.12. Projekt Daphne-Modrá planéta p.Slezáková, Daphne 3.C 8:00-10:00 Voda a jej využitie, ochrana vody
12.12. ZRŠ vedenie všetky triedy 16:30/17:00 Triedne aktívy, triedny učiteľ
13.-14.12. Vianočná zbierka p.Kicková+oddedenia ŠKD ŠKD celý deň Zbierka do nocľahárne, útulku zvierat a krízového centra
15.12. Návšteva rakúskej partnerskej školy u nás p.Kováčová, p.Vanderková, p.Switlick 2.stupeň 8:00-16:00 Spolupráca s partnerskou školou z Rakúska- Blindenmarkt
14.-16.12. Pečenie a zdobenie medovníkov ŠKD - vychovávateľky ŠKD doobeda Tradície pečenia medovníkov
19.12. Exkurzia - Čokoládovňa Kittsee p.Dudoňová, p.Benianová 3.A 10:00-15:00 Exkurzia spojená s finančnou gramotnosťou
20.12. Triedna vianočná besiedka 4.C p.Jakubišinová, p.Majgotová 4.C 9:00 Vianočná besiedka, trhy - finančná gramotnosť
20.12. Varenie vianočného punču p.Kicková všetci záujemci 14:00-15.30 Varenie vianočného punču, vianočné stánky
21.12. Vianočné trhy Staré Mesto, TU 5B, 7B, 8B 8:00-12:00 TU + p.Balázsová, p.Haffnerová
21.12. Vianočný večierok vedenie zamestnanci od 15.30 Posedenie pre zamestnancov školy s hudobným programom
22.12. Vianočné posedenie triedy 5B, 7B, 8B 8:00-11:30 TU + p.Balázsová
22.12. Triedna vianočná besiedka 1.B p.Vargová 1.B doobeda Vianočné posedenie s pani Vargovou
23.12.-7.1. Vianočné prázdniny
9.1. Nástup do školy