Plán práce

Október 2021

Dátum

Názov podujatia

Organizátor - miesto

Účasť - trieda

Čas

Zodpovedný učiteľ, ciele, plán, program

27.9.

Začiatok krúžkovej činnosti

4.-15.10.

Zber papiera

Gergeľová

celá škola

2 týždne

Jesenný zber papiera

6.10.

Návšteva Národnej Rady

Škapíková

8D

doobeda

Exkurzia

8.10.

Planetárium

TU 4.ročníky

4.ročníky

celý deň

Exkurzia

11.10.

Úcta k starším

Kicková

ŠKD

poobede

Výstava vo vestibule

11.10

BBD

Kicková, Zapletalová

2.A

doobeda

Divadelné predstavenie

15.10.

Divadelné predstavenie

Jakubišinová, Hudecová

3C, 3D

doobeda

Divadelné predstavenie

18.10.

Deň jablka

Hanicová

ŠKD+1.st

doobeda

Výstava vo vestibule

21.10.

BBD

TU+vychovávatelia

1.ročníky

doobeda

Divadelné predstavenie

25.10.

Výroba papiera

Jakubišinová

3C, 3D

doobeda

Exkurzia

25.10.

Deň tekvičiek

Kicková

ŠKD

poobede

Halloweensky pochod v okolí školy

27.10.

Projektový deň

TU

celá škola

doobeda

Projektový deň k 60.výročiu školy