Plán práce

September 2020
Z dôvodu opatrení COVID-19 sa rozprávkový deň prekladá zo 14.9.2020 zatiaľ na neurčito.

Dátum Názov podujatia Organizátor - miesto Účasť - trieda Čas Zodpovedný učiteľ, ciele, plán, program
2.9. Začiatok vyučovnia škola všetci doobeda Začiatok šk.vyučovania a privítanie prváčikov v átriu
7.-18.9 Zber papiera škola všetci 7.00-7.55 Zber papiera, p. Gergeľová
14.9. Didaktické hry,účelové cvičenie škola všetci doobeda Termín sa upresní podľa počasia
14.9. Rozprávkový deň
Akcia zrušená
ŠKD ŠKD poobede p. Kicková, vychovávatelia
20.-25.9. ŠvP Agrohotel Tri brezy, Hruštín škola 5.A+5.D p.Škapíková, p.Gajdová
21.-26.9. ŠvP Hotel Ski, Chopok Jasná škola 5.B+5.C p.Červenák, p.Vlková
21.9. Šarkaniáda ŠKD ŠKD poobede Výstava prác žiakov vo vestibule
28.9. Začiatok krúžkovej činnosti škola všetci poobede Činnosť závisí od epidemiologickej situácie
29-Sep Imatrikulácia prvákov vedenie + TU 1.ročníky poobede Triedne učiteľky 1.ročníkov, žiaci, rodičia