Vychovávatelia-zadelenie do tried

Zadelenie vychovávateľov v šk.roku 2021-2022:

1A Mgr. Tulipánová Eva
1B Mgr. Veis-Benianová Adriana
1C Gregušová Darina
1D Mgr. Simandelová Nikoleta
2A Mgr. Kicková Petra
2B Mgr. Baranová Katarína
2C Mgr. Štrbáková Martina
2D Mgr. Kadrliaková Janka
3A,5A Adamovičová Zuzana
3B,5C Zemánková Margita
3C,5B Mgr. Majgotová Iveta
3D,5D Červenák Ján
4A delená do ostatných tried 4.roč.
4B Mgr. Brčák Samuel
4C Mgr. Matušíková Daniela
4D Šútovcová Ema