Vychovávatelia-zadelenie do tried

Zadelenie vychovávateľov v šk.roku 2019-2020:

1.A – Gajarská Zuzana

1.B – Mgr.Benianová Adriana

1.C – Gregušová Darina

1.D – Eliášová Mária

 

2.A – Mgr.Kicková Petra

2.B – Bc.Baranová Katarína

2.C – Mgr.Štrbáková Martina

2.D – Mgr.Kadrliaková Jana

 

3.A + 5.A – Adamovičová Zuzana

3.B + 5.D – Mgr.Majgotová Iveta

3.C + 5.C – Zemánková Margita

3.D + 5.B – Mgr.Hudecová Nora

 

4.A - Mgr.Vrábelová Viera, Mgr.Dudoňová Dagmar

4.B – oddelenie delené do 4.A,C,D

4.C – Mgr.Zlatá Mária

4.D – Červenák Ján