ŠKD základné informácie

Zástupca ŠKD:    Mgr. Petra Kicková
                                         Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

Vnútorný poriadok ŠKD

Organizácia ŠKD + poplatky za ŠKD a spôsob platby

Zadelenie žiakov 4. a 5. ročníka v šk. roku 2019/2020:
4.B do 4.A, 4.C a 4.D.
5.A do 3.A
5.B do 3.D
5.C do 3.C
5.D do 3.B a 4.D

Prijímanie detí do ŠKD:
Deti na konci školského roka odovzdávajú záväznú návratku o návšteve ŠKD na ďalší školský rok.
Deti 5 ročníka odovzdávajú svojej p.vychovávateľke žiadosť, ktorej bude riaditeľkou školy vyhovené len v prípade voľnej kapacity v ŠKD.


Odpustenie poplatkov za ŠKD:
Vážení rodičia,
na základe nového Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto neplatí viacdetná rodina na tretie a každé ďalšie dieťa poplatok za ŠKD či MŠ. Nezáleží na tom, či všetky deti danej rodiny navštevujú rovnakú ZŠ s MŠ.
Poplatok za tretie dieťa bude odpustený len na základe žiadosti rodičov adresovanej škole. Ak všetky deti danej rodiny nenavštevujú rovnakú školu, rodič je povinný predložiť rodné listy detí.

Dokumenty na stiahnutie:
Žiadosť o prijatie dieťaťa do ŠKD
Žiadosť o odhlásenie dieťaťa z pravidelnej dochádzky do ŠKD
Ohlásenie neprítomnosti dieťaťa v ŠKD / Oznámenie odchýlky v dennej dochádzke
Dotazník dieťaťa do ŠKD